Logo petrinja

11.10.2019 - 11.10.2019 Abeceda nije greda!

Povodom obilježavanja Dječjeg tjedna u Petrinji, Kabinet za logopedsku podršku POU Hrvatski dom Petrinja priprema događaj:

Petak, 11.10.2019., 13 h, OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, produženi boravak (1.r)

“INTERAKTIVNA RADIONICA “ABECEDA NIJE GREDA”, radionicu vodi: Katarina Matijević, mag.logop.

Izvor: Portal53