Logo petrinja

02.10.2019 - 02.10.2019 Alzheimerova bolest i aktivno starenje

“Alzheimerova bolest i aktivno starenje”

2.listopada 2019. s početkom u 17:00 sati u Maloj dvorani petrinjskog Hrvatskog doma.