Logo petrinja

Božićni koncert FA Petrinjčica

Tradicionalni božićni koncert folklornog ansambla Petrinjčica održava se u POU Hrvatski dom, Velika dvorana. Uz domaće folklorne sklupine i kulturno umjetnička društva, nastupaju i gostujuća društva iz drugih gradova.