Logo petrinja

21.01.2020 - 21.01.2020 Čarobni štapić

Intro img

U utorak, 21. siječnja 2020. godine, u 17.00 sati, u sklopu POU „Hrvatski dom” Petrinja glazbeno-dramska sekcija „ČAROBNI ŠTAPIĆ” počinje sa svojim radom. Namijenjena je djeci predškolske i školske dobi, a po potrebi će uključiti u rad i djecu starije dobi i odrasle (ovisno o složenosti plana i programa rada).

Rad sekcije temelji se na poticanju i njegovanju razvoja stvaralaštva, mašte, kreativnosti kroz glazbu, ples, pokret, glumu i sve druge oblike izražavanja (sinkretički pristup) te su svojstvena djeci, a i njihova prirodna potreba u razvoju. Osim što ovakav oblik rada s djecom omogućuje proširenje i usavršavanje njihovih vještina, ujedno im omogućuje i rješavanje konflikata unutar vlastitog bića što će svakako doprinijeti razvoju njihova samopoštovanja, samopouzdanja i pozitivne slike o sebi, a utjecat će i na njihov kasniji životni razvoj.

Utorkom i četvrtkom od 17.00 do 18.00 sati u POU „Hrvatski dom” Petrinja.

Voditeljica: Vesna Brebrić, mag.praesc.educ.

Izvor: Portal53

carobnistapicna