Logo petrinja

03.03.2019 - 03.03.2019 Maskenbal

Pozivamo Vas na Maskenbal!

Nedjelja. 3. ožujka 2019.

Brest Pokupski, Društveni dom od 19.00 sati.

Hrastovica, Narodni dom Stjepan Radić od 19.00 sati.

Vidimo se!