Logo petrinja

07.04.2014 - Petrinjski sajam zdravlja

Na Petrinjskom sajmu zdravlja organiziraju se prigodni programi: savjeti o zdravoj prehrani, prezentacija jelovnika zdrave prehrane, psihološka pomoć, prezentacija usluga pomoći teško bolesnim osobama, stručni savjeti liječnika i fizioterapeuta i dr.

Intro img

Na Petrinjskom sajmu zdravlja organiziraju se prigodni programi: savjeti o zdravoj prehrani, prezentacija jelovnika zdrave prehrane, psihološka pomoć, prezentacija usluga pomoći teško bolesnim osobama, stručni savjeti liječnika i fizioterapeuta i dr. Sajam se organizira pod pokroviteljstvom Gradonačelnika Darinka Dumbovića, a stručni koordinator programa je prim. dr. Marina Kovač.