Logo petrinja

16.04.2019 - 16.04.2019 Planeta mašte

“Društvo Naša djeca Petrinja od idućeg tjedna počinje s provođenjem aktivnosti “Planet mašte” u sklopu projekta “Kultura svima” nastalog u suradnji s POU Hrvatski dom Petrinja. Planet mašte sastoji se od niza likovnih radionica i bajkaonica na kojima će djeca razvijati maštu, upoznavati različite tehnike likovnog izražavanja, bogatiti rječnik, razvijati jezično-govorne sposobnosti i socijalne vještine. Likovne radionice će se odvijati pod stručnim vodstvom slikara Deana Zlovolića, a bajkaonice će voditi logopedinja Martina Boltužić Dževerlija.

Prva likovna radionica će se održati u utorak, 16. travnja 2019. godine u 17 h u prostoru Društva Naša djeca Petrinja, Trg narodnih učitelja 4b. Pozivamo djecu predškolske i osnovnoškolske dobi da dođu na radionicu. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.”