Logo petrinja

16.07.2020 - 30.07.2020 Radionice Izrade knjiga i knjižica od papira

Intro img

U tri radionice, naučite osnove savijanja papira i mnogobrojne tehnike izrade umjetničkih i nekonvencionalnih knjiga i knjižica. Radionice su pod vodstvom Petra Pirizovića, grafičkog dizajnera. Za sudjelovanje na radionicama prijavite se na mobitel broj: 095/576-9519 ili na e-mail: petarpirizovic@gmail.com

OdPapira_objava1OdPapira_objava2OdPapira_MasterFIle-18 OdPapira_MasterFIle-19 OdPapira_MasterFIle-20OdPapira_objava6