Logo petrinja

10.10.2019 - 10.10.2019 Rođendan vrtića

Dječji vrtić Petrinjčica vas poziva na proslavu njihova rođendana u

četvrtak 10.listopada 2019. godine s početkom u 17 sati u POU Hrvatski dom Petrinja.