Logo petrinja

30.05.2019 - 31.05.2019 Sudioničko upravljanje u kulturi i primjeri dobre prakse iz Irske

Pozivamo vas na sudjelovanje na radionicama o sudioničkom upravljanju u kulturi i primjerima dobre prakse iz Irske 30. i 31.5.2019

Program radionica je sljedeći:
– dobrodošlica i uvod/predstavljanje
– definiranje kulture
– kultura- kad sve krene krivo
– kultura – stvaranje mogućnosti
– povezivanje izvan svojih okvira
– primjeri dobre prakse u kulturnom sektoru u Irskoj
– partnerstva i metodologije sudjelovanja
– mogućnosti za Petrinju – razmišljanje izvan okvira
– evaluacija

Radionice će biti na engleskom jeziku, te je osiguran prevoditelj. Za vrijeme trajanja radionica osiguran je ručak i osvježenje za sudionike.

Radionice će se održati u POU Hrvatski dom Petrinja, u prostoru učionice.