Logo petrinja

Ostale informacije

Budući da je grad Petrinja pretrpio velika stradanja od katastrofalnih potresa i da je većina građevina stradala, sjedišta gradske uprave, ustanova te državnih i županijskih ureda, nalaze se na novim, privremenim lokacijama.

Intro img