Logo petrinja

Pravo na pristup informacijama

Intro img

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Grada Petrinje uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13); izmjena (NN 85/15). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Petrinje. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu: Turistička zajednica grada Petrinje, Ul. Josipa Nemeca 15, Petrinja
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: kontakt@petrinjaturizam.hr
  • donijeti osobno u Turistički ured, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati

Odluka o imenovanju službenika za Informiranje

 

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu