Logo petrinja

Informacije za iznajmljivače

Intro img

~ VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE za 2025.g. (područje grada Petrinje) ~

Sukladno dopisu Hrvatske turističke zajednice i na objavljenim tabelama na njihovim web stranicama, visina turističke pristojbe za 2025. godinu, naplaćuje se za jedno razdoblje.

Link web stranica Hrvatske turističke zajednice (https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/evisitor).

Jedno razdoblje: 01.01.2025. – 31.12.2025. Iznosi zaduženja turističke pristojbe, kao i do sada, biti će vidljivi u sustavu eVisitor.

TURISTIČKA PRISTOJBA ZA 2025 GODINU

 

 2024.

~ VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE za 2024.g. (područje grada Petrinje) ~

Sukladno dopisu Hrvatske turističke zajednice i na objavljenim tabelama na njihovim web stranicama, visina turističke pristojbe za 2024. godinu, naplaćuje se za jedno razdoblje.

Link web stranica Hrvatske turističke zajednice (https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/evisitor).

Jedno razdoblje: 01.01.2024. – 31.12.2024. Iznosi zaduženja turističke pristojbe, kao i do sada, biti će vidljivi u sustavu eVisitor.

1. Turistička pristojba za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost iznosi 1,33 EUR po osobi i noćenju.

2. Za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu turistička pristojba se plaća u godišnjem paušalnom iznosu za svaki krevet (glavni i pomoćni) :
– smještaj u domaćinstvu: 46,45 EUR po krevetu godišnje,
– smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu: 26,54 EUR po krevetu godišnje,
– smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište–robinzonski smještaj za svaku smještajnu jedinicu godišnje: 66,36 EUR,
– smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu godišnje: 33,18 EUR,

3 .Turistička pristojba koju vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor plaća za sebe i članove uže obitelji u godišnjem paušalnom iznosu (Vikendaši):
– prvi član 7,96 /EUR, drugi član 7,96 EUR, svaki sljedeći član 3,32 EUR
Ukoliko plaća po noćenju tada je iznos 1,33 EUR.

4. Za noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta)
turistička pristojba iznosi 1,33 EUR po osobi.

TURISTIČKA PRISTOJBA ZA 2024. GODINU

 

~ OBRAČUN TURISTIČKE ČLANARINE za 2024. g. ~

Porezna uprava, koja u skladu sa Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama, izvršava poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba, podatke dostavlja Hrvatskoj turističkoj zajednici kako bi se isti dodatno prikazali i unutar sustava eVisitor.
Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ 2 do 15. siječnja 2024 godine za 2024. godinu, a prema podacima o broju kreveta iz 2023. godine.
Informacije o obračunu:
Obračun turističke članarine za 2024.godinu vrši se na temelju broja stalnih i pomoćnih postelja koje su evidentirane u e-Visitoru (prema članku 11. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama).

Od 2020. članarina se obračunava u paušalnom iznosu kao umnožak broja postelja i paušalne osnovice za obračun članarine TZ, a ovisno o vrsti smještaja kako se navodi:
– smještaj u domaćinstvu: iznos 5,97 eura po krevetu (iz e-Visitor)
– smještaj u domaćinstvu u objektu za robinzonski smještaj: 5,97 eura po osobi
– smještaj u domaćinstvu u objektu vrste kamp i kamp odmorište: 10,62 eura za svaku smještajnu jedinicu
– smještaj na OPG-u: 3,98 eura po krevetu
– smještaj na OPG-u u objektu za robinzonski smještaj: 3,98 eura po osobi
– smještaj na OPG-u u objektu vrste kamp i kamp odmorište: 7,96 eura za svaku smještajnu jedinicu

Na pomoćne ležajeve se također obračunava i plaća godišnji paušalni iznos članarine TZ umanjen za 50% sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (Nar. nov., br. 148/22).

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost na područjima općina i gradova koja se smatraju potpomognutim područjima (I. – IV. razvojna skupina jedinice lokalne samouprave) sukladno odluci kojom se uređuje razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti, plaćaju članarinu umanjenu za 20 %.

Svi su obračunatu članarinu dužni platiti jednokratno do 31.srpnja ili u tri jednaka obroka s tim da prvi dospijeva 31. srpnja, drugi 30. kolovoza i posljednji 30.rujna tekuće godine.
Za obveznike koji će po prvi puta ishoditi rješenje nakon inicijalnog puštanja obračuna Porezne uprave, zaduženja će se računati prema broju kreveta u tekućoj godini, a iznos je potrebno platiti jednokratno do 31.12.tekuće godine.
Sve informacije su dostupne u eVisitoru u modulu „Uplatnice – Turistička članarina“ za odabranog obveznika. Uplatnice se automatski popunjavaju s iznosima i podacima za plaćanje, a plaćanje se može izvršiti ovisno o odabiru, jednokratno ili u ratama. Podaci o IBAN-u i pozivu na broj se automatski popunjavaju s podacima za plaćanje od turističke zajednice.
U pogledu obveznika, za obveznike koji imaju objekte na području više općina/gradova postoji mogućnost samostalnog odabira općine/grada za koju želi platiti turističku članarinu i po kojoj će se popuniti uplatnica.

Podaci za uplatu (nalaze se u sustavu e visitor) jesu slijedeći:
– platitelj: ime i prezime i puna adresa prebivališta
– primatelj: TURISTIČKA ČLANARINA PETRINJA
– broj računa primatelja (IBAN): HR 9710010051732827152
– poziv na broj: – model: HR 67, unijeti OIB iznajmljivača
– opis plaćanja: Turistička članarina za 2024. godinu

 

2023.

~ VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE za 2023.g. (područje grada Petrinje) ~

Sukladno dopisu Hrvatske turističke zajednice i na objavljenim tabelama na njihovim web stranicama, visina turističke pristojbe za 2023. godinu, naplaćuje se za jedno razdoblje.

Link web stranica Hrvatske turističke zajednice (https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/evisitor).

Jedno razdoblje: 01.01.2023. – 31.12.2023.Iznosi zaduženja turističke pristojbe, kao i do sada, biti će vidljivi u sustavu eVisitor.

 

A) Turistička pristojba za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost / za razdoblje 01.01.-31.12. 2023. iznosi 10,00/1,33 HRK/EUR po osobi

B) Za noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta) za razdoblje 01.01.-31.12. 2023. iznosi 8,00/1,06 HRK/EUR po osobi

C) Turistička pristojba za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u godišnjem PAUŠALNOM IZNOSU
– smještaj u domaćinstvu 350,00/46,45 HRK/EUR po krevetu godišnje,
– smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 200,00/26,54 HRK/EUR po krevetu godišnje
– smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište–robinzonski smještaj za svaku smještajnu jedinicu 500,00/66,36 HRK/EUR
– smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu 250,00/33,18 HRK/EUR

D) Turistička pristojba koju vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, plaća za sebe i članove uže obitelji u godišnjem paušalnom iznosu iznosi / VIKENDAŠI:
– prvi član 60,00/7,96 HRK/EUR, drugi član 60,00/7,96 HRK/EUR, svaki sljedeći član 25,00/3,32 HRK/EUR

E) Turistička pristojba koju vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, plaća za sebe i sve osobe koje noće u navedenom smještaju plaćaju po svakom ostvarenom noćenju:
– 10/1,33 HRK/EUR po osobi

Turistička pristojba za 2023. godinu

 

~ OBRAČUN TURISTIČKE ČLANARINE za 2023. g. ~

Porezna uprava, koja u skladu sa Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama izvršava poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba, podatke dostavlja Hrvatskoj turističkoj zajednici kako bi se isti dodatno prikazali i unutar sustava eVisitor.
Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ2 do 15. siječnja 2023. godine za 2023. godinu, a prema podacima o broju kreveta iz 2022. godine.

Informacije o obračunu: Obračun turističke članarine za 2023.godinu vrši se na temelju broja stalnih i pomoćnih postelja koje su evidentirane u e-Visitoru (prema članku 11. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama). Od 2020. članarina se obračunava u paušalnom iznosu kao umnožak broja postelja i paušalne osnovice za obračun članarine TZ, a ovisno o vrsti smještaja kako se navodi u TABLICI.

Na pomoćne ležajeve se također obračunava i plaća godišnji paušalni iznos članarine TZ umanjen za 50% sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (Nar. nov., br. 148/22),

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost na područjima općina i gradova koja se smatraju potpomognutim područjima (I. – IV. razvojna skupina jedinice lokalne samouprave) sukladno odluci kojom se uređuje razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti, plaćaju članarinu umanjenu za 20%.

Svi su obračunatu članarinu dužni platiti jednokratno do 31. srpnja ili u tri jednaka obroka s tim da prvi dospijeva 31. srpnja, drugi 30. kolovoza i posljednji 30. rujna tekuće godine.

Za obveznike koji će po prvi puta ishoditi rješenje nakon inicijalnog puštanja obračuna Porezne uprave, zaduženja će se računati prema broju kreveta u tekućoj godini, a iznos je potrebno platiti jednokratno do 31.12. tekuće godine.

Sve informacije su dostupne u eVisitoru u modulu „Uplatnice – Turistička članarina“ za odabranog obveznika. Uplatnice se automatski popunjavaju s iznosima i podacima za plaćanje, a plaćanje se može izvršiti ovisno o odabiru, jednokratno ili u ratama. Podaci o IBAN-u i pozivu na broj se automatski popunjavaju s podacima za plaćanje od turističke zajednice. U pogledu obveznika, za obveznike koji imaju objekte na području više općina/gradova postoji mogućnost samostalnog odabira općine/grada za koju želi platiti turističku članarinu i po kojoj će se popuniti uplatnica.

Podaci za uplatu (nalaze se u sustavu) jesu slijedeći:

– uplatitelj: ime i prezime i puna adresa prebivališta
– primatelj: TURISTIČKA ČLANARINA PETRINJA
– broj računa primatelja (IBAN): HR HR9710010051732827152
– poziv na broj: – model: HR 67, unijeti OIB iznajmljivača
– opis plaćanja: Turistička članarina za 2023. godinu

 

2022.

~ VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE za 2022.g. (područje grada Petrinje) ~

Sukladno Odluci Sisačko-moslavačke županije, visina turističke pristojbe za 2022. godinu, naplaćuje se za jedno razdoblje.

Jedno razdoblje: 01.01.2022. – 31.12.2022.

Iznosi zaduženja turističke pristojbe, kao i do sada, biti će vidljivi u sustavu eVisitor.

Poveznice na novi zakon i pravilnik:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_05_52_992.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_07_71_1505.htm

A) Turistička pristojba za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u
kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost / za razdoblje 01.01.-31.12. 2022. iznosi 10,00 kuna po osobi

B) Za noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta) za razdoblje 01.01.-31.12. 2022. iznosi 8,00 kuna po osobi

C) Turistička pristojba za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u godišnjem PAUŠALNOM IZNOSU
– smještaj u domaćinstvu 350,00 kuna po krevetu godišnje,
– smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 200,00 kuna po krevetu godišnje
– smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište–robinzonski smještaj za svaku smještajnu jedinicu 500,00 kuna
– smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp
odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu 250,00 kuna

D) Turistička pristojba koju vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, plaća za sebe i članove uže obitelji u godišnjem paušalnom iznosu iznosi / VIKENDAŠI:
– prvi član 60,00 kuna, drugi član 60,00 kuna, svaki sljedeći član 25,00 kuna.

 

Korisne upute i informacije za iznajmljivače

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

Zakon o turističkoj pristojbi