Logo petrinja

20.04.2021

Grad Petrinja kroz prošlost i sadašnjost u časopisu Zagreb moj grad

U časopisu Zagreb moj grad, broj 78. proljeće 2021., objavljeni su tekstovi o poznatim Petrinjcima kao što su Oton Kučera, Krsto Hegedušić i Ivan Kožarić, kulturnoj baštini, likovnoj umjetnosti te zanimljivim detaljima o samom gradu Petrinji kroz povijest pa sve do danas. Nažalost, povod ovoj objavi i bogatim prilozima o Petrinji bila su stradanja uzrokovana […]

Intro img

U časopisu Zagreb moj grad, broj 78. proljeće 2021., objavljeni su tekstovi o poznatim Petrinjcima kao što su Oton Kučera, Krsto Hegedušić i Ivan Kožarić, kulturnoj baštini, likovnoj umjetnosti te zanimljivim detaljima o samom gradu Petrinji kroz povijest pa sve do danas. Nažalost, povod ovoj objavi i bogatim prilozima o Petrinji bila su stradanja uzrokovana katastrofalnim potresima koji su pogodili Petrinju 28. i 29. prosinca 2020., a koji su razorili veći dio kulturne baštine ovog grada.

Prilog u cijelosti preuzmite na linku: Grad Petrinja, prošlost i sadašnjost.