Logo petrinja

27.05.2022

Imenovanje direktorice Turističke zajednice Grada Petrinje

Petrinjska turistička zajednica dobila je novu direktoricu Kristinu Suppe koja je izabrana i imenovana na sjednici Turističkog vijeća održanoj 23. svibnja 2022. godine.

Intro img

Petrinjska turistička zajednica dobila je novu direktoricu Kristinu Suppe koja je izabrana i imenovana na sjednici Turističkog vijeća održanoj 23. svibnja 2022. godine.

Odluka o imenovanju direktorice TZG Petrinje