Logo petrinja

Projekti

Turistička zajednica pokrenula je projekte Muzealizacija grada Petrinje i razvoj vjerskog turizma (hodočasničkog turizma) Sisačko moslavačke županije kroz razvoj tematske turističke staze: “Camino Banovina“.

Intro img

Muzealizacija grada Petrinje

Na temelju smjernica Akcijskog plana razvoja turizma destinacije Petrinja (Institut za turizam, 2014.) i na temelju turističke atrakcijske osnove grada, Turistička zajednica pokrenula je projekt Muzealizacija grada Petrinje. Inicijator ovoga projekta je petrinjski akademski slikar Davor Žilić. Projekt podrazumijeva koncept muzeološke interpretacije odnosno muzeja kao ideje vodilje po gradu uz komunikacijsko približavanje posjetitelju i upoznavanje s bogatom prošlošću i kulturno – povijesnom baštinom. Projekt je zamišljen u više faza kao dugogodišnji projekt provođenja interpretacije kulturno – povijesnih znamenitosti koji će se integrirati u turističke proizvode destinacije odnosno turističku ponudu grada. U sklopu kulturno-povijesne cjeline grada, postavljene su interpretacijske ploče s kratkim opisom građevine odnosno s povijesnim događajima i/ili poznatim osobama koje su tu djelovale i živjele. Interpretacija s opisom znamenitosti provedena je i na Petrinjskoj šetnici gdje su postavljeni su interpretacijski stupovi od metalne galanterije.

 

“Camino Banovina” Tematska turistička staza

Budući da je Banovina teško stradala u potresu koncem 2020. godine, a pješačke staze i hodočasnički selektivni oblik turizma jedan je od kontinentalnih aduta u turizmu, pokrenut je ovaj projekt početkom 2022. godine. Projekt je u fazi osmišljavanja ruta od Lekenika, Petrinje, Gline, sela po Banovini do Siska, potom slijedi obilježavanje staza kao i provođenje brojnih aktivnosti na projektu s ciljem promidžbe Banovine kao poželjne zelene i ekološki osviještene destinacije u sklopu Sisačko-moslavačke županije.

Projekt se odnosi na razvoj vjerskog turizma (hodočasničkog turizma) Sisačko moslavačke županije kroz razvoj tematske turističke staze: “Camino Banovina“. Ova staza integralni je dio hrvatske i europske mreže puteva sv. Jakova – Camino de Santiago.

  • Camino de Santiago (Put Sv. Jakova) je mreža hodočasničkih puteva koji vode prema svetištu Sv. Jakova u Santiago de Composteli. Pod zaštitom UNESCO-a i Vijeća Europe.
  • Godišnje Camino rute po Europi prohoda više od 1.500.000 ljudi,
  • Iako je još 1203. godine zabilježeno djelovanje bratovština Sv. Jakova koje pomažu hodočasnicima na putu u Santiago de Compostelu, Hrvatska je jedna od rijetkih europska zemlja koja još nema u cijelosti označenu mrežu puteva Sv. Jakova