Logo petrinja

18.07.2023

Dodijeljena sredstva za turistički nedovoljno razvijena područja

Turistička zajednica prijavila je projekte: “FLIK – Festival lončarstva i keramike” i “CAMINO Banovina – hodočasničku put”, na Javni natječaj za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent.   OPIS PROJEKTA “FLIK – Festival lončarstva i keramike” : (DOBIVENA SREDSTVA: 9.917 EUR) Ovogodišnja manifestacija održat će se 29. i 30. srpnja […]

Intro img

Turistička zajednica prijavila je projekte: “FLIK – Festival lončarstva i keramike” i “CAMINO Banovina – hodočasničku put”, na Javni natječaj za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent.

 

OPIS PROJEKTA “FLIK – Festival lončarstva i keramike” :

(DOBIVENA SREDSTVA: 9.917 EUR)

Ovogodišnja manifestacija održat će se 29. i 30. srpnja 2023. godine na Gradskom kupalištu u Petrinji. Pripreme za manifestaciju počinju u lipnju s radionicama za najmlađe sugrađane predškolskog uzrasta izradom glinenih medalja – žabica koje će biti jedan od suvenira ove manifestacije. Gosti i sudionici ove manifestacije moći će uz petrinjskoga lončara obići područja gdje se izvode iskopi kvalitetne gline, materijala za oblikovanje uporabnih i ukrasnih predmeta. Za goste će biti organiziran obilazak grada, kulturne rute Priče s lončarskih ognjišta u pratnji turističkog vodiča. Na Gradskom kupalištu bit će pripremljen tzv. Lončarski kamp gdje će sve odisati po lončarstvu: svakih sat vremena bit će izvedena demonstracija vještina lončara i to rad na lončarskom kolu, ručna obrada gline i pečenje u vatri odnosno raku, prigodne prodaje lončarskih i ostalih proizvoda za štandovima, radionice za razne segmente od amatera do umjetnika, od djece do odraslih. Također, pripremamo i tzv. lončarsku olimpijadu gdje će se lončari moći natjecati u spretnosti kao npr. Tko će napraviti najveći cilindar i najveću zdjelu od 2 kg gline za 5 min.? Tko može izvrtjeti najbolju posudu od 2 kg gline u 2 minute vezanih očiju?. Osim navedenih, slijedi i događaj iznenađenja koji će se gostima otkriti tek na mjestu događanja. Svakako najveća atraktivnost na ovom događaju bit će niz lončarskih kola uz zabavu pod nazivom Uprljaj ruke!. Bit će ovo okupljanje zaljubljenika rada u ovom prirodnom materijalu – glini, a za profesionalce organizirat ćemo stručni skup o daljnjem razvoju lončarstva i njegovom revitalizirajućem utjecaju na ljude u ovim teškim vremenima globalne krize. Za goste pripremamo raznoliku gastronomsku ponudu koju ćemo realizirati u suradnji s lokalnim OPG-ima i ugostiteljima. Također u ponudi će biti omiljeno ljetno piće craft pivo, a za djecu sladoled te će jedan od zadaka biti izrada krigli i posudica za sladoled. Pripremamo zabavno-glazbene programe kako bi boravak gostiju bio što zanimljiviji i sadržajniji. Gosti će imati organizirani smještaj u hostelu Ekološki centar Vrata Zrinske gore gdje će imati prigode upoznati se sa zelenom ponudom ruralnog područja destinacije Petrinja. Ova manifestacija ima svoj logo koji će biti implementiran na službenim majicama manifestacije i na keramičkim suvenirima. Manifestacija ima svoju Facebook i Internet stranicu koje je izradila Turistička zajednica radi bolje vidljivosti i promocije FLIK-a. U večernjim satima za posjetitelje će se organizirati bogati glazbeno-scenski programi. U sklopu FLIK-a, izradit će se brošura o petrinjskom lončarstvu i manifestaciji, majice, krigle i magnete s logotipom. Manifestaciju planiramo promovirati na TV postajama, turističkim portalima, lokalnim medijima, kao i na portalu HTZ-a i TZ SMŽ. Po završetku zaštite petrinjskoga lončarstva i keramike kao nematerijalnog kulturnog dobra pri Ministarstvu kulture i medija, organizirat ćemo okrugli stol za dionike na projektu. Novi turistički proizvod ovogodišnje manifestacije bit će tematski park na ulazu u grad posvećen petrinjskom lončarstvu i keramici s velikim primjercima uporabnog posuđa iz minulih vremena. Tu će gosti imati priliku zaustaviti se, fotografirati i doživjeti tradiciju. Primjerci velikog posuđa nadopunit će park u kojem se već nalazi upečatljivi simbol grada Petrinje, velika stucka.

Lončarstvo je sastavni dio kulturnog turizma grada Petrinje te je temeljeno na višestoljetnoj tradiciji i baštini. Zahvaljujući nalazištima vrlo kvalitete i nadaleko poznate petrinjske gline, lončarstvo se smatra najstarijim, najraširenijim i najpoznatijim obrtom Petrinje. Zajedničkim aktivnostima uspjeli smo pokrenuti revitalizaciju lončarstva te ćemo provedbom FLIK-a aktivno valorizirati ovu dugu tradiciju. Također, pokrenuli smo aktivnosti na provođenju zaštite lončarstva kao nematerijalne kulturne baštine. FLIK ima veliki značaj za valorizaciju nematerijalne kulturne baštine. Ova vrsta projekta obuhvaća revitalizaciju tradicionalne lončarske proizvodnje, čime se promovira lokalna kultura, povijest i tradicija. FLIK je ključan za očuvanje tradicionalnih načina izrade lončarskih proizvoda i tehnika koje se prenose s koljena na koljeno. Kroz ovaj projekt, lokalno stanovništvo ima priliku naučiti i upoznati se s tradicionalnim metodama proizvodnje koje su se koristile stoljećima. FLIK će pružiti priliku da se lončarska kulturna baština promovira i predstavi javnosti, posebno turistima. Kroz ovaj projekt, posjetitelji imaju priliku upoznati se s tradicionalnom proizvodnjom lončarskih proizvoda i kupiti originalne suvenire. Proces valorizacije lončarstva kao nematerijalne kulturne baštine ima za cilj povećanje vrijednosti kulturnog bogatstva i promoviranje kulturne raznolikosti. Na taj način, valorizacija će potaknuti gospodarski razvoj i održivi turizam te promovirati međukulturalnu razmjenu i razumijevanje. Osim toga, valorizacija lončarstva će doprinijeti očuvanju i zaštiti kulturnih te omogućiti njihovo korištenje na način koji će koristiti zajednici i posjetiteljima.

 

OPIS PROJEKTA “CAMINO Banovina – hodočasničku put”: 

(DOBIVENA SREDSTVA: 9.917 EUR)

Plan rute Hrvatske mreža puteva Sv Jakova temeljen je na povezivanju hrvatskih svetišta Svetog Jakova koja su i nastajale na rutama na kojima su se srednjovjekovni hodočasnici kretali prema Santiago de Composteli. Nakon uspostavljanja prve četiri Camino rute u Hrvatskoj: Krk, Podravina, Imota i Šibenik, u kratkom vremenu uspostavljena je i peta hrvatska ruta, Camino Banovina. Tijekom listopada i studenog 2022. godine označena su prva dva dana rute Camino Banovine, a organizirano vođenje, tj. promocija tog dijela rute održala se 12. i 13. studenoga 2022. godine. Početkom 2023. godine trasirana su i označena i druga dva dana rute. Promocija sva četiri dana, tj. cjelokupne Camino Banovine održat će se u razdoblju od 27. do 30. travnja 2023. godine.
Prilikom trasiranja i označavanja rute vodilo se računa o smjernicama uvriježenima za označavanje europskih Camino puteva.

Prilikom mapiranja same rute plan je naslanjati se u što većoj mjeri na mrežu postojećih pješačkih i biciklističkih staza. Ovaj dio projektnih aktivnosti uključuje i mapiranje ključnih elementa vjerske baštine (materijalne i nematerijalne) na području ove tematske turističke staze, koja nije ograničena samo na svetišta Sv. Jakova. Cilj je u što većoj mjeri u ovu tematsku rutu uključiti što više kulturnih, povijesnih i prirodnih znamenitosti koje se nalaze blizu zadanih pravaca rute. Označavanje rute uključuje izradu različitih tipova oznaka ovisno o terenu i okolišu. Od bojanih oznaka na drvu ili kamenu, posebnih drvenih i kamenih smjerokaza, info panela u pojedinim mjestima na ruti te posebno prilagođenih oznaka u naseljenim mjestima. Prepoznatljivi simbol za putokaz na putevima Svetog Jakova je žuta strelica na plavoj pozadini. Strelicama na hrvatskoj ruti pridodani su kvadratići kao prepoznatljiv hrvatski simbol. Ovisno o veličini smjerokaza dodatni simboli uključuju školjku, obično žute boje, kao simbol velikog broja europskih puteva koji vode u Santiago de Compostelu… Označavanje rute naravno nije samo po sebi dovoljno. Potrebno je planirati i njeno održavanje. Ovaj dio moguće je realizirati u organizaciji Turističke zajednice Grada Petrinje u suradnji sa lokalnim partnerima poput planinarskih društva, biciklističkih klubova, udruga, kao i lokalnih zaljubljenika u prirodu, entuzijasta koji su hodali Camino ili koji žele hodati Camino. U sklopu projekta izuzetno je važan fokus na marketing i promociju hrvatske mreže puteva Sv. Jakova. Elementi oglašavanja uključuju tiskane hodočasničke putovnice, Compostele (diplome o prijeđenom Putu Svetog Jakova), karte i vodiče sa duhovnim poticajem za hodočasnike, ali i letke, brošure, plakate manjih i većih dimenzija. Osim tiskanih materijala i klasične vrste oglašavanja, treba obratiti pozornost i na suvremene tehnike i metode oglašavanja na televizijskim i radio postajama, Internetu, tj. društvenim mrežama i portalima, te na taj način približiti Put Svetog Jakova po Banovini mlađim generacijama. Važno je osigurati kontinuiranu aktivnost hodočasnika na raznim dijelovima rute. Za svaki projekt, pa tako i za Camino Banovinu treba se posvetiti pažnja njegovoj održivosti i odgovornom razvoju. U Strategiji razvoja turizma Hrvatski vjerski, tj. hodočasnički turizam predstavljen je kao jedan od ključnih turističkih proizvoda na kojem će se graditi razvitak kulturnog turizma u Hrvatskoj.

Photo & Video galerija