Logo petrinja

16.11.2022

Advent u Petrinji - Javni poziv

Pozivaju se fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete za obavljanje trgovačke, uslužne, ugostiteljske i zabavno-rekreativne djelatnosti na podnošenje zahtjeva za davanje u zakup javne površine na području Grada Petrinje za manifestaciju Advent 2022. koja će se održavati od 01.12.2022. do 31.12.2022. godine na lokaciji Strossmayerovo šetalište – Gradski park. Tekst Javnog poziva i obrazac Zahtjeva […]

Intro img

Pozivaju se fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete za obavljanje trgovačke, uslužne, ugostiteljske i zabavno-rekreativne djelatnosti na podnošenje zahtjeva za davanje u zakup javne površine na području Grada Petrinje za manifestaciju Advent 2022. koja će se održavati od 01.12.2022. do 31.12.2022. godine na lokaciji Strossmayerovo šetalište – Gradski park.
Tekst Javnog poziva i obrazac Zahtjeva za zakup javne površine dostupni su OVDJE!