Logo petrinja

03.07.2024

Javni poziv za originalne petrinjske suvenire

JAVNI POZIV ZA ORIGINALNE PETRINJSKE SUVENIRE 2024. Turistička zajednica Grada Petrinje poziva proizvođače suvenira da se prijave na „Javni poziv za originalne petrinjske suvenire“. Cilj projekta je poticanje proizvodnje novih prepoznatljivih petrinjskih suvenira karakterističnih za područje grada Petrinje. Ovim projektom potiče se povezivanje zajedničkih interesa promocije Petrinje s općim interesima gospodarstva, turizma i tradicijskog kulturnog […]

Intro img

JAVNI POZIV ZA ORIGINALNE PETRINJSKE SUVENIRE 2024.

Turistička zajednica Grada Petrinje poziva proizvođače suvenira da se prijave na „Javni poziv za originalne petrinjske suvenire“. Cilj projekta je poticanje proizvodnje novih prepoznatljivih petrinjskih suvenira karakterističnih za područje grada Petrinje. Ovim projektom potiče se povezivanje zajedničkih interesa promocije Petrinje s općim interesima gospodarstva, turizma i tradicijskog kulturnog identiteta.

Uvjeti natječaja
1. Pravo podnošenja prijave imaju hrvatski državljani koji su registrirani poduzetnici, OPG-i, kućne radinosti, obrtnici, udruge, zadruge i slobodni umjetnici.

2. Predloženi suveniri mogu biti materijalni predmeti, obrtnički proizvodi, rukotvorine, blagdanski simboli, tiskovine, multimedija te eno i gastro proizvodi. Materijal za izradu suvenira nije propisan, a autori imaju slobodu izražavanja.

3. Ponuđeni proizvodi moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

– prepoznatljivost podrijetla suvenira s elementima kulturne, povijesne i prirodne baštine koja nužno mora biti povezana s područjem grada Petrinje
– originalnost i kvalitetu izrade
– likovno – estetsku vrijednost
– praktičnost i proizvodnju u dostatnoj količini kako bi suvenir bio raspoloživ na prodajnim mjestima u ponudi grada

4. Na javni poziv potrebno je dostaviti originalni primjerak suvenira i ispunjeni obrazac „Prijavnica za originalne petrinjske suvenire 2024.“

5. Svaki autor može sudjelovati s više radova.

6. Sudionici javnog poziva svojim sudjelovanjem suglasni su da Turistička zajednica Grada Petrinje izabrane originalne petrinjske suvenire koristi za potrebe promocije grada Petrinje, a autori se odriču prava na autorske naknade.

7. Natječaj je otvoren do 30. listopada 2024. Radovi s prijavnicom dostavljaju se u Turistički ured Turističke zajednice Grada Petrinje, Josipa Nemeca 15, 44250 Petrinja.

8. Odluku o odabranim originalnim petrinjskim suvenirima donijet će Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Petrinje na prijedlog povjerenstva koje imenuje.

9. Turistička zajednica Grada Petrinje dodijelit će odabranim suvenirima Potvrdu i privjesnicu o proizvodu kao originalnom Petrinjskom suveniru. Turistička zajednica promovirat će originalne petrinjske suvenire te poticati njihovu izradu i prodaju.

10. Dodatne informacije možete dobiti na e-mail: kontakt@petrinjaturizam.hr ili pozivom na broj: 044 815 431.

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE!