Logo petrinja

20.04.2022

Nove mjere uvedene od strane Ministarstva turizma

• Oslobođenje plaćanja turističke pristojbe za privatne iznajmljivače (paušal) • Oslobođenje od plaćanja promjenjivog dijela koncesijske naknade za 2019. godinu za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima • Odgoda plaćanja stalnog dijela koncesijske naknade za 2020. godinu za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima • Oslobođenje od plaćanja promjenjivog dijela koncesijske naknade za […]

Intro img

• Oslobođenje plaćanja turističke pristojbe za privatne iznajmljivače (paušal)
• Oslobođenje od plaćanja promjenjivog dijela koncesijske naknade za 2019. godinu za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima
• Odgoda plaćanja stalnog dijela koncesijske naknade za 2020. godinu za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima
• Oslobođenje od plaćanja promjenjivog dijela koncesijske naknade za 2019. godinu za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u vlasništvu JLSova
• Odgoda plaćanja stalnog dijela koncesijske naknade za 2020. godinu za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u vlasništvu JLS-ova
• Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu
• Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
• Zakon o dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
• Zakon o dopunama Zakona o turističkoj pristojbi

☞ Mjere MINT