Logo petrinja

02.04.2022

Poziv na radionicu

Ponedjeljak, 4. travnja 2022. god u 15.00h Hostel „Ekološki centar vrata Zrinske gore“, Prnjavor Čuntićki TEMA: GOSTOPRIMSTVO I MOBILNOST – TRANSFOMACIJSKA RJEŠENJA ZA TURIZAM NOVOG DOBA PREDAVAČICA: Dr. sc. Romana Lekić znanstvena je suradnica i profesorica visoke škole u trajnom zvanju,  zaposlena je  na Edward Bernays visokoj školi za komunikacijski menadžment u Zagrebu kao savjetnica dekana. […]

Intro img

Ponedjeljak, 4. travnja 2022. god u 15.00h

Hostel „Ekološki centar vrata Zrinske gore“, Prnjavor Čuntićki

TEMA: GOSTOPRIMSTVO I MOBILNOST – TRANSFOMACIJSKA RJEŠENJA ZA TURIZAM NOVOG DOBA

PREDAVAČICADr. sc. Romana Lekić znanstvena je suradnica i profesorica visoke škole u trajnom zvanju,  zaposlena je  na Edward Bernays visokoj školi za komunikacijski menadžment u Zagrebu kao savjetnica dekana. Dugi niz godina radila je kao predstojnica Katedre turizma i prodekanica za razvoj i poslovne odnose na Veleučilištu Vern u Zagrebu. Stekla je doktorat u području kulturne antropologije na temu “Hrvatska tradicijska baština i kulturni turizam – mogućnosti uključivanja nematerijalne baštine preko reprezentativnih uzoraka“.  

 KOME JE NAMIJENJENA EDUKACIJA?

privatnim iznajmljivačima (apartmani, sobe, kuće za odmor, vile…)
vlasnicima i menadžerima manjih hotela, hostela i ostalih vrsta smještaja
turističkim agencijama
mikro, malim i srednjim poduzetnicima koji vode prodaju smještajnih kapaciteta
(hoteli, hosteli, privatni smještaj …) te onima koji razmišljaju o početku poslovanja

 TRAJANJE RADIONICE: 2,5 sata s pauzom za kavu.

Prijave na radionicu do 4. travnja do 11 sati na mail: kontakt@petrinjaturizam.hr