Logo petrinja

07.06.2022

Zapisnik sa 6. sjednice Turističkog vijeća

Zapisnik sa 6. sjednice Turističkog vijeća – Donošenje Odluke o imenovanju direktora/ice TZG Petrinje Zapisnik sa 6. sjednice TV 23.5.22.

Intro img

Zapisnik sa 6. sjednice Turističkog vijeća – Donošenje Odluke o imenovanju direktora/ice TZG Petrinje
Zapisnik sa 6. sjednice TV 23.5.22.