Logo petrinja

17.11.2021 - 17.11.2021 Koncert opere B.B. - NIKOLA ŠUBIĆ ZRINJSKI

Intro img

POU Hrvatski dom Petrinja poziva Vas na koncert NIKOLA ŠUBIĆ ZRINJSKI Ivana pl. Zajca u produkciji Opere B.B. koji će se održati u crkvi sv. Lovre u Petrinji, 17.11.2021. u 19.30 sati.

Pokrovitelji: Ministarstvo kulture i medija RH i Grad Petrinja.

Režija: Ljiljana Gvozdenović

Dirigent: Josip degl’ Ivellio

Nastupaju: Ronald Braus, Lidija Horvat Dunjko, Anabela Barić, Siniša Galović, Martin Feller i Zvonimir Ivanović

Više o programu: https://www.hd-petrinja.hr/najave-koncerti/640-koncert-opere-b-b-nikola-subic-zrinjski

operabb_zrinjski