Logo petrinja

Dokumenti

Turistička zajednica Grada Petrinje osnovana je 1996. godine u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Zajednica je osnovana radi promicanja i unapređenja razvoja turizma na području grada Petrinje.

Event
Event
Event

Strategije

Propisi iz turizma

Statut i poslovnici

Programi rada

Financijski planovi

Izvršenja

Ostali akti